Endring i statsbudsjettet for 1988 under kap. 21, Statsrådet

St.prp. nr. 46, innst. S. nr. 65 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1988 Innst. S. nr. 65 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1988