Frikommuneforsøket

St.meld. nr. 15, innst. S. nr. 161 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 26.04.1989 Innst. S. nr. 161 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 23.05.1989