Tidligproduksjon på Heidrunfeltet

St.meld. nr. 17, innst. S. nr. 77 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 15.12.1988 Innst. S. nr. 77 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1988