Forslag fra stortingsrepresentant Arent M. Henriksen om å sette Sør-Trøndelag fylkeskommune under midlertidig administrasjon

Dokument nr. 8:7, innst. S. nr. 176 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arent M. Henriksen Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 10.05.1989 Innst. S. nr. 176 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 23.05.1989