Forslag fra stortingsrepresentant Tora Aasland Houg om lovfestet rett til tre-årig videregående opplæring

Dokument nr. 8:8, innst. S. nr. 166 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Tora Aasland Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 03.05.1989 Innst. S. nr. 166 (1988-89)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 03.05.1989

      Behandlet i Stortinget: 10.05.1989