Forslag fra stortingsrepresentant Tora Aasland Houg om lovfestet rett til tre-årig videregående opplæring

Dokument nr. 8:8, innst. S. nr. 166 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Tora Aasland Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 03.05.1989 Innst. S. nr. 166 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 10.05.1989