Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om overføring av ansvaret for farlig sinnslidende og psykotiske innsatte til staten og opprettelse av et riksdekkende spesialsykehus for de særlig vanskelige og farlige alvorlig sinnslidende med prioritert inntak fra fengslene og avlastning for landets øvrige psykiatriske sykehus

Dokument nr. 8:9, innst. S. nr. 121 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 14.03.1989 Innst. S. nr. 121 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.1989

   Behandlet i Stortinget: 04.04.1989