Riksrevisjonens undersøkelse av såkornfondenes resultater

Dokument 3:8 (2015-2016), Innst. 269 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.05.2016 Innst. 269 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen en enstemmig innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av såkornfondenes resultater. Målet med undersøkelsen var å vurdere såkornfondenes resultater og Nærings- og fiskeridepartementets og Innovasjon Norges oppfølging av ordningen opp mot Stortingets vedtak og forutsetninger. Undersøkelsen viste blant annet at departementet ikke hadde lagt godt nok til rette for læring og oppfølging av langsiktige resultater for såkornordningene. Komiteen merket seg blant annet at det i bølge 1 er store tap for både staten og private og at det i bølge 2 er stor risiko for at staten ikke får tilbake lån og renter både på de landsdekkende og distriktsdekkende såkornfondene. Komiteen merket seg videre statsrådens uttalelse om at det er rom for forbedringer av statens og Innovasjon Norges forvaltning av ordningene og at Riksrevisjonens undersøkelse vil bidra til utvikling av såkornfondene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2016