Forslag fra stortingsrepresentantene Kjell Magne Bondevik, Kåre Gjønnes, Britt Harkestad og Solveig Sollie om retningslinjer for gen-/bioteknologi

Dokument nr. 8:10, innst. S. nr. 99 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Britt Harkestad, Kjell Magne Bondevik, Kåre Gjønnes, Solveig Sollie Saken er behandlet i justiskomiteen (Utkast til innstilling er forelagt for sosialkomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 16.02.1989 Innst. S. nr. 99 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.1989

   Behandlet i Stortinget: 23.02.1989