Lov om endringar i Lov om jordskifte o.a. av 21. desember 1979 nr. 77

Ot.prp. nr. 24, innst. O. nr. 28, besl. O. nr. 45 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 01.02.1989 Innst. O. nr. 28 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.1989

   Behandlet i Odelstinget: 10.02.1989

   Behandlet i Lagtinget: 22.02.1989