Støttetiltak for fiskerinæringen for 1989

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 11. Budsjett-innst. S. nr. 10. Tillegg nr. 1 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 14.12.1988 Budsjett-innst. S. nr. 10 Tillegg nr. 1 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1988