Avvikling av ekstraordinære lån til tørrfisknæringa

St.prp. nr. 48, innst. S. nr. 113 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 09.03.1989 Innst. S. nr. 113 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.1989

   Behandlet i Stortinget: 14.03.1989