Den 74. internasjonale arbeidskonferanse for sjøfartsspørsmål i Genève 1987 og rapport om Norges deltaking i ILOs styre 1984-87

St.meld. nr. 19, innst. S. nr. 117 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for sjøfarts- og fiskerikomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 10.03.1989 Innst. S. nr. 117 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.1989

   Behandlet i Stortinget: 06.04.1989