Bevilgning til nødhjelpsarbeidet i forbindelse med naturkatastrofen i Armenia

Innst. S. nr. 75 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.12.1988 Innst. S. nr. 75 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1988