Lov om håndverkertjenester m m for forbrukere

Ot.prp. nr. 29, innst. O. nr. 71, besl. O. nr. 89 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 11.05.1989 Innst. O. nr. 71 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 25.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 01.06.1989