Statoils organisering m.v.

St.meld. nr. 21, innst. S. nr. 115 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 10.03.1989 Innst. S. nr. 115 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.1989

   Behandlet i Stortinget: 16.03.1989