Lov om endringer i lov av 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet

Ot.prp. nr. 30, innst. O. nr. 22, besl. O. nr. 38 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 17.01.1989 Innst. O. nr. 22 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.01.1989

   Behandlet i Odelstinget: 26.01.1989

   Behandlet i Lagtinget: 09.02.1989