Tillatelse for Aust-Agder kraftverk, Kristiansand elektrisitetsverk og Vestfold Kraftselskap til erverv av fall og til utbygging av Hekni kraftverk i Otra

St.prp. nr. 50, innst. S. nr. 114 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 09.03.1989 Innst. S. nr. 114 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.1989

   Behandlet i Stortinget: 13.03.1989