Samtykke til ratifikasjon av Europeisk avtale om medisinsk stønad under midlertidig opphold i utlandet

St.prp. nr. 52, innst. S. nr. 103 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Utkast til innstilling er forelagt utenriks- og konstitusjonskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 20.02.1989 Innst. S. nr. 103 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.1989

   Behandlet i Stortinget: 07.03.1989