Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om at Stortinget ber Regjeringen innfri kravet fra Asker-klinikken A/S om erstatning for påløpte utgifter for etablering av et privat sykehus etter godkjenningstilsagn fra myndighetene

Dokument nr. 8:12, innst. S. nr. 88 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 23.01.1989 Innst. S. nr. 88 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.01.1989

   Behandlet i Stortinget: 26.01.1989