Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 31.05.2016 Innst. 330 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens melding om Ulv i norsk natur, bestandsmål for ulv og ulvesone. Det ble vedtatt at område 2, 3 og 7 i dagens ulvesone skal tas ut, for øvrig skal ulvesonen videreføres som i dag. Videre ble det vedtatt at bestandsmålet for ulv i Norge skal være 4–6 ynglinger per år, hvorav 3 skal være helnorske ynglinger. Også ynglinger utenfor ulvesonen teller med. Ynglinger i grenserevir skal telle med på en faktor på 0,5. Det ble også vedtatt at regjeringen skal utrede mulige økonomiske ordninger for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen, legge frem en sak hvor man vurderer mulige ordninger for midler til kommuner med ynglinger innenfor ulvesonen, vurdere å tillate lik jakttid i og utenfor ulvesonen, samt bestille en ny uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2016