Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand - Arendal i Aust-Agder

Prop. 86 S (2015-2016), Innst. 306 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2016 Innst. 306 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon om bompengefinansiering av E18 mellom Tvedestrand og Arendal i Aust-Agder. Det ble vedtatt at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger for å finansiere prosjektet, og det ble vedtatt at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet. Videre ble det vedtatt å be regjeringen, i samarbeid med Nye Veier AS, å vurdere om det kan legges til grunn en lavere beregningsteknisk rente i prosjektet. Det skal avgjøres i samarbeid med lokale myndigheter hvordan ekstra midler kan disponeres.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2016