Årsrapport for 2015 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Dokument 14 (2015-2016), Innst. 266 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.05.2016 Innst. 266 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet årsrapport for 2015 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Dokumentet ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 12.05.2016