Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skattlegging av sjømenn)

Dokument nr. 8:16, innst. O. nr. 53, besl. O. nr. 65, besl. L. nr. 4, besl. O. nr. 82 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 24.04.1989 Innst. O. nr. 53 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.1989

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 20.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 09.05.1989