Forslag fra stortingsrepresentant Hanna Kvanmo om lov om bilfrie soner

Dokument nr. 8:17, innst. O. nr. 110 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Hanna Kvanmo Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for samferdselskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 02.06.1989 Innst. O. nr. 110 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1989

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1989