Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om: 1. Overføring av det finansielle og driftsmessige ansvar for de fylkeskommunale sykehus til staten snarest mulig. 2. Øremerket tilleggsbevilgning til de fylkeskommunale sykehus med 300 mill. kroner for budsjetterminen 1989 og redusert U-hjelp med 300 mill. kroner. 3. Overføring av det finansielle ansvar for sosialhjelpsutbetalinger fra kommunene til staten. 4. Mistillit til sosialminister Tove Strand Gerhardsen

Dokument nr. 8:18, innst. S. nr. 118 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 15.03.1989 Innst. S. nr. 118 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.1989

   Behandlet i Stortinget: 04.04.1989