Beretning fra Riksrevisjonen om kontrollen med forvaltningen i 1987 av statens interesser i: Studentsamskipnadene

Innst. S. nr. 127 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 29.03.1989 Innst. S. nr. 127 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.04.1989