Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om å be Regjeringen behandle visse forslag i stortingsmeldingen om situasjonen i Finnmark

Dokument nr. 8:20 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet