Endringer under kap. 719, Andre utgifter i statsbudsjettet for 1989 vedrørende statslån og gjenbevilgning av tilskudd til Hjertesenteret i Oslo

St.prp. nr. 57, innst. S. nr. 98 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 16.02.1989 Innst. S. nr. 98 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.1989

   Behandlet i Stortinget: 07.03.1989