Sjøfartsdirektoratets virksomhet i 1986 og 1987

St.meld. nr. 24, innst. S. nr. 112 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 09.03.1989 Innst. S. nr. 112 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.1989

   Behandlet i Stortinget: 14.03.1989