Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt m.v. for å innføre skattefrihet for visse typer inntekter, legalisering av samfunnsgagnlig svart arbeid

Dokument nr. 8:21, innst. O. nr. 65 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.05.1989 Innst. O. nr. 65 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 26.05.1989