Skiping av nasjonalbibliotekavdeling i Rana

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 11.04.1989 Innst. S. nr. 147 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 24.04.1989