Endring av fullmakt til å garantere for norske låneopptak i utlandet og for lån i fremmed valuta som gis av norske banker til bygging av skip og borefartøyer ved norske verft ( byggelånsgarantiordningen)

St.prp. nr. 132, innst. S. nr. 298 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.06.1989 Innst. S. nr. 298 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1989