Bevilgning til en offentlig stiftelse for frivillig ordning med positiv miljømerking av forbrukerprodukter

St.prp. nr. 131, innst. S. nr. 284 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1989 Innst. S. nr. 284 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1989