Endringer i naturmangfoldloven mv. (administrativt beslag og administrativ inndragning)

Prop. 118 L (2015-2016), Innst. 25 L (2016-2017), Lovvedtak 4 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 11.10.2016 Innst. 25 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedtatt regjeringens forslag til endringer i naturmangfoldloven mv. (administrativt beslag og administrativ inndragning).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.10.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 25.10.2016