Anskaffelse av økt datamaskinkapasitet i Skattedirektoratet

St.prp. nr. 61, innst. S. nr. 109 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.03.1989 Innst. S. nr. 109 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.1989

   Behandlet i Stortinget: 16.03.1989