Regional planlegging og arealpolitikk

St.meld. nr. 29 (1996-97), Innst. S. nr. 219 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 28.05.1997 Innst. S. nr. 219 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1997