Skipsfarten og den maritime virksomhet ( NIS)

St.meld. nr. 39, innst. S. nr. 222 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 26.05.1989 Innst. S. nr. 222 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 08.06.1989