Jordbruksoppgjøret 1989 - endringer i statsbudsjettet for 1989 og revidert budsjett for Statens Kornforretning m.m.

St.prp. nr. 128, innst. S. nr. 300 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 15.06.1989 Innst. S. nr. 300 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1989