Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Rovviltforvaltning

St.meld. nr. 35 (1996-97), Innst. S. nr. 301 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstillinger forelagt for næringskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 16.06.1997 Innst. S. nr. 301 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1997