Bevilgning for 1989 til Statens skogplanteskoler og tilleggsbevilgning til Statens naturskadefond

St.prp. nr. 87, innst. S. nr. 182 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 11.05.1989 Innst. S. nr. 182 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1989