Tiltak for å øke flysikkerheten og begrense avgang av flygere fra Luftforsvaret - Utvidelse av plikttjenesten

St.prp. nr. 81, innst. S. nr. 210 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 24.05.1989 Innst. S. nr. 210 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 01.06.1989