Endringar i burettslagslova mv. (omfanget av legalpanteretten)

Prop. 134 L (2015-2016), Innst. 32 L (2016-2017), Lovvedtak 5 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 18.10.2016 Innst. 32 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i burettslagslova og eierseksjonsloven, jf. Prop. 134 L (2015-2016). Borettslag og eierseksjonssameier har legalpanterett for ubetalte krav som løper ut av lagsforholdet og sameieforholdet. Endringene klargjør at panteretten også omfatter krav på felleskostnader som skulle vært betalt etter at det har kommet inn krav til myndighetene om tvangsdekning. I samme vedtak har Stortinget rettet to inkurier, én i husbankloven og én i inndelingslova.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.10.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 22.11.2016