Innfrielse av garantiansvar i forbindelse med konkursen ved Resirkuleringsanlegget i Oslo A/S ( REO)

St.prp. nr. 97, innst. S. nr. 194 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 12.05.1989 Innst. S. nr. 194 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 23.05.1989