Valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Innst. 415 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 10.06.2016 Innst. 415 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2016