Norsk oljevern

St.meld. nr. 49, innst. S. nr. 274 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 09.06.1989 Innst. S. nr. 274 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1989