Representantforslag om gjenopprette støtteordningen for privatarkiv

Dokument 8:117 S (2015-2016), Innst. 157 S (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hege Haukeland Liadal, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Sonja Mandt Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 20.12.2016 Innst. 157 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om å gjenopprette støtteordningen for privatarkiv. Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: Stortinget ber regjeringa vurdere ein revisjon av kulturlova, der ulike kulturtiltak, herunder relevant lovgjeving om arkiv, bibliotek og museum, vert sett i samanheng gjennom ei forenkling og samling av dagens oppstykka regelverk på feltet og der dei statlege kulturforpliktingane vert konkretisert. Stortinget ber regjeringen i dialog med fagetatene vurdere om opprettelse av en særskilt støtteordning for privatarkiv bør være et prioritert virkemiddel i privatarkivsatsingen og hvordan en slik ordning kan innrettes for å treffe alle institusjoner som oppbevarer arkiv, også museer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 17.01.2017