Omstilling i Rana - fremdrift og status

St.meld. nr. 47, innst. S. nr. 265 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 08.06.1989 Innst. S. nr. 265 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1989