Samtykke til ratifikasjon av en tilleggsprotokoll, undertegnet i Manila den 22. mai 1989, til overenskomsten av 9. juli 1987 mellom Kongeriket Norge og Republikken Filippinene til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue

St.prp. nr. 124, innst. S. nr. 236 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 02.06.1989 Innst. S. nr. 236 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1989