Tilførsel av egenkapital til Statoil

St.prp. nr. 69, innst. S. nr. 206 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 22.05.1989 Innst. S. nr. 206 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 05.06.1989