Åpning av Barentshavet Syd for letevirksomhet

St.meld. nr. 40, innst. S. nr. 216 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 25.05.1989 Innst. S. nr. 216 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1989